Oferta programowa dla dzieci


TProponujemy Państwu cykl koncertów profilaktycznych, przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (również dla klas VII-VIII szkół podstawowych).

Image
“Mądrowskazy”
Koncert oparty jest na piosenkach z płyty pod tą samą nazwą. Mają one za zadanie przybliżenie dzieciom postaw prospołecznych oraz definiują adekwatnym, ściśle dostosowanym do wieku odbiorców językiem pojęcia: wolność, tolerancja, obowiązkowość, odporność na wirusy.
Zespół podejmuje także ważkie i niełatwetematy: świadomość swojego ciała i jego ochrona, wpływ reklam na nasze życie, czy radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Lekkość i delikatność warstwy tekstowej oraz brak odnośników do jakiejkolwiek ideologii sprawiają, że piosenki mają charakter bardzo uniwersalny i mogą stanowić doskonały punkt wyjścia do dyskusji podczas zajęć w przedszkolach i szkołach.