Oferta programowa dla młodzieży


TProponujemy Państwu cykl koncertów profilaktycznych, przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (również dla klas VII-VIII szkół podstawowych).

Image

Profilaktyka antyalkoholowa. Alkohol to aktualnie najbardziej popularny wśród młodzieży i najłatwiej dostępny środek do odurzania się, który jest realnym elementem stylu życia i zabawy nastolatków.
Rzecz o motywach sięgania po alkohol, o uzależnieniu, jako ograniczeniu wolności ludzkiego działania, o reakcji organizmu dziecka i młodego człowieka na alkohol, o destrukcji, jaką niesie on ze sobą, nie tylko w życiu jednostki, ale całych rodzin i społeczeństwa, o tym, że jest on swoistego rodzaju bramą do innych używek, w tym narkotyków i dopalaczy.
Autorem wszystkich utworów i scenariuszy spektakli dla dzieci, wykonywanych przez zespół „Mała Orkiestra Dni Naszych” jest Jerzy Kobyliński.
Wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim są zastrzeżone.
Wykorzystywanie do celów zarobkowych, w całości lub we fragmentach, bez wiedzy i pisemnej zgody Autora jest prawnie zabronione.
Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie piosenek do celów niekomercyjnych przez przedszkola, szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe.